Projektowanie z zakresu Inżynierii Sanitarnej

W oferowanym zakresie znajduje się szeroko rozumiane sporządzanie projektów oraz uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych dla sieci, przyłączy i wewnętrznych instalacji sanitarnych dla dowolnego rodzaju obiektów budowlanych.

Wykonujemy dokumentacje projektowe dotyczące:

 • sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • sieci i przyłączy gazowych,
 • sieci i przyłączy ciepłowniczych,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • kotłowni, pomp ciepła,
 • węzłów cieplnych, przepompowni ścieków itp.,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres naszej działalności w Inżynierii Sanitarnej obejmuje również:

 • prowadzenie nadzorów inwestorskich w zakresie instalacji i sieci sanitarnych,
 • sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • wykonywanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej,
 • wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku,
 • wykonanie audytów energetycznych,
 • doradztwo technicznego w ww. zakresie.

© 2016 Copyright rembud-trzebinia.pl Generalne Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych

Projekt i Realizacja:Blowmedia.pl