Budownictwo Drogowe i Ziemne

Zakres naszej działalności obejmuje również kompleksowe wykonanie robót inżynieryjnych ziemnych oraz drogowych:

  • wykopy szeroko przestrzenne i liniowe,
  • budowa nasypów, wymiana gruntów,
  • profilowanie oraz korytowanie podłoża, makroniwelacje terenu,
  • wykonanie rekultywacji terenów budowy, składowisk odpadów, wyrobisk,
  • roboty wyburzeniowe,
  • sieci i instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, ciepłownicze wraz z niezbędną armaturą oraz uzbrojeniem terenowym,
  • drogi i ulice  z podbudową i elementami odwodnienia budowli drogowych w technologii konstrukcji z nawierzchni brukowej, betonowej, bitumicznej.

© 2016 Copyright rembud-trzebinia.pl Generalne Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych

Projekt i Realizacja:Blowmedia.pl